πρασινος αγροτουρισμός

23/05/2022

Πράσινος αγροτουρισμός

Ξεκινούν οι υποβολές στο πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός» στα πλαίσια των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0 από 5 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.
× ΕΠΑνΕΚ