ολοκληρωμένη διαχείριση λειτουργιών & διαδικασιών

για κάθε μέγεθος επιχείρησης!

Λειτουργικότητα


To Pylon ERP αποτελεί λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών που επιτρέπει την αυτοματοποίηση διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων και ενσωματώνει σε μια ενιαία βάση δεδομένων όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως:

Πως το αποκτώ;


Οι εφαρμογές PYLON διατίθενται σε κλασικό μοντέλο αγοράς ή με ετήσια συνδρομή ενοικίασης (Rent), ενώ λειτουργούν και σε cloud περιβάλλον δίνοντάς σας έτσι την δυνατότητα να επιλέξετε την αρχική αξία επένδυσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Videos