έτοιμες λύσεις μηχανοργάνωσης

για κάθε κλάδο επιχείρησης!

Λειτουργικότητα


To Pegasus ERP αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση μηχανοργάνωσης για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM) αλλά και με δυνατότητα επικοινωνίας με standard web εφαρμογές (e-shop, e-school, e-hotel, e-courier κλπ) καθώς και custom mobile εφαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Videos