έτοιμες λύσεις μηχανοργάνωσης

για κάθε κλάδο επιχείρησης!

Λογισμικό ERP

Σε συνεργασία με την εταιρία πληροφορικής TESAE, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών της οικογένειας λογισμικών Pegasus ERP για πάνω από 30 επιχειρηματικούς κλάδους και στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Pegasus web app

cloud λογισμικό ERP 

για κάθε κλάδο επιχείρησης!

Λειτουργικότητα


To Pegasus ERP αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση μηχανοργάνωσης για όλους τους κλάδους επιχειρήσεων, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM), με δυνατότητες e-commerce (e-shop, e-hotel, e-transport, e-courier, e-delivery, e-gym) καθώς και διασύνδεσης με τρίτες εφαρμογές όπως η mobile εφαρμογή uCRM.

Videos