ψηφιακή λύση διαχείρισης πελατολογίου

για κάθε κλάδο επιχείρησης!

Αποκτήστε οργάνωση και ετοιμότητα

To mobile uCRM για Pegasus ERP αποτελεί μια προηγμένη εφαρμογή διαχείρισης εργασιών και σχέσεων με τους πελάτες σας. Μέσω ενός ευέλικτου περιβάλλοντος χρήσης, σας παρέχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσετε τις εσωτερικές σας διαδικασίες και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας εν κινήσει! 

To mobile uCRM διασυνδέεται με όλες τις εκδόσεις Pegasus web app της οικογένειας λογισμικών Pegasus ERP, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες σας και μπορεί να εξυπηρετήσει την οποιαδήποτε ιδιαίτερη απαίτηση της επιχείρησης σας!

Mobile uCRM

Προσαρμόζεται στις ανάγκες 

κάθε επιχείρησης

Λειτουργικότητα


To Pegasus mobile uCRM αποτελεί μια επεκτάσιμη και ευέλικτη λύση διαχείρισης πελατολογίου (CRM) μέσα από οποιαδήποτε κινητή συσκευή που διασυνδέεται με το Pegasus ERP μέσω REST api και προσφέρει:

  • Διαχείριση επαφών

  • Ημερολόγιο

  • Διαχείριση ενεργειών

  • Ροές ενεργειών

  • Αρχειοθέτηση

  • Έργα

  • Αναφορές

  • Custom

    Αποκτήστε σήμερα το mobile uCRM και αναβαθμίστε την επιχείρησή σας!