2007-2013

11/12/2014

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LEADER Ηρακλείου

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου δημοσιοποίησε την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Ηρακλείου με καταληκτική προθεσμία την 11η Φεβρουαρίου 2015.
03/12/2014

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LEADER Χανίων – Ρεθύμνου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ δημοσιοποίησε την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Χανίων – Ρεθύμνου με καταληκτική προθεσμία []
19/11/2014

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LEADER Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. δημοσιοποίησε την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου με καταληκτική προθεσμία την 26η Ιανουαρίου []
× ΕΠΑνΕΚ