Λύσεις μηχανοργάνωσης

Παρέχουμε λύσεις μηχανοργάνωσης τεχνολογίας αιχμής για κάθε μέγεθος και κλάδο επιχείρησης

Pegasus ERP

Σε συνεργασία με την εταιρία πληροφορικής TESAE, σας προσφέρουμε λύσεις μηχανοργάνωσης της οικογένειας λογισμικών Pegasus ERP για πάνω από 30 επιχειρηματικούς κλάδους και στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Λειτουργικότητα


To Pegasus ERP αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση μηχανοργάνωσης για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM) αλλά και με δυνατότητα επικοινωνίας με standard web εφαρμογές (e-shop, e-school, e-hotel, e-courier κλπ) καθώς και custom mobile εφαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Videos