Λύσεις μηχανοργάνωσης

Παρέχουμε λύσεις μηχανοργάνωσης τεχνολογίας αιχμής για κάθε μέγεθος και κλάδο επιχείρησης

tesae_new_web_2

Pegasus ERP

Σε συνεργασία με την εταιρία πληροφορικής TESAE, σας προσφέρουμε λύσεις μηχανοργάνωσης της οικογένειας λογισμικών Pegasus ERP για πάνω από 30 επιχειρηματικούς κλάδους και στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

epsilon

Pylon ERP

Σε συνεργασία με την εταιρία πληροφορικής EPSILONNET, σας προσφέρουμε το επιχειρησιακό λογισμικό Pylon ERP για κάθε μέγεθος επιχείρησης με δυνατότητες αγοράς ή ετήσιας συνδρομής (ενοικίαση) σε δικό σας ή σε cloud server.