μέλι

22/06/2015

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη στήριξη προώθησης μελιού

Προκηρύχθηκε η Δράση «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης», έτους 2015 στα πλαίσια του Προγράμματος Βελτίωσης των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας []
× ΕΠΑνΕΚ