Επενδυτικές Μελέτες

Επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση επιχειρήσεων από προγράμματα ΕΣΠΑ


Λογιστικές Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες για την επιχείρηση και τον ιδιώτη


Λύσεις Μηχανοργάνωσης

Προγράμματα μηχανοργάνωσης για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων


Εφαρμογές Διαδικτύου

Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων, eshop και εξειδικευμένων διαδικτυακών συστημάτων πληροφοριών

Τελευταία Νέα

Δημοσίευση B κύκλου προγράμματος για την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ κύκλος» στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με ημερομηνία έναρξης πρώτης περιόδου υποβολών στις 9/7/2017 και λήξη στις 9/8/2017.

0 comments

DukesandMorrisons.gr | Εταιρική Ιστοσελίδα

H Dukes & Morrisons IKE αποτελεί μια αναπτυσσόμενη εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές, ελεγκτικές και φορολογιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

0 comments

Μέτρο 4.2.1: πρόγραμμα επιδότησης για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσιοποίησε την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του ΠΑΑ 2014-2020 με περίοδο υποβολών από 16/5/2017 έως 18/8/2017.

0 comments

Πρόγραμμα Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ» στα πλαίσια του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 με περίοδο υποβολών από τις 23/3/2017 έως και τις 15/6/2017.

0 comments

ΕΣΠΑ: πως θα λειτουργήσει ο Ανοικτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός

Αρχίζει η λειτουργία του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (escrow account) μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κώστα Βαρλαμίτη, την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ του Υπουργείου Ευγενία Φωτονιάτα, και τον πρόεδρο του δ.σ. του ΕΦΕΠΑΕ Θωμά

0 comments

Πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών

Ξεκινά στις 14/12/2016 και ώρα 15:00 έως και τις 29/12/2016 και ώρα 15:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

0 comments


Χρηματοδοτικά Νέα


Εργασιακά Νέα