Η UBICOM παρέχει λύσεις μηχανοργάνωσης τεχνολογίας αιχμής για κάθε μέγεθος και κλάδο επιχείρησης.

Σε συνεργασία με την εταιρία πληροφορικής TESAE, προσφέρει λύσεις μηχανοργάνωσης των προϊόντων οικογένειας Pegasus ERP για την ολοκληρωμένη εμπορική και οικονομική διαχείριση της επιχείρησής σας.

Pegasus ERP

H πλατφόρμα Pegasus ERP αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM), με δυνατότητα διασύνδεσης με standard web εφαρμογές (e-shop, e-school, e-hotel, e-courier κλπ) καθώς και custom mobile εφαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με εμπλουτισμένη λειτουργικότητα από εξειδικευμένες εγκαταστάσεις σε πάνω από 30 επιχειρηματικούς κλάδους και με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

ict

Λειτουργίες

This is box title

ERP3

Το Pegasus ERP ενσωματώνει σχεδόν σε όλες τις εκδόσεις του όλες τις λειτουργίες μια επιχείρησης χωρίς επιπλέον κόστος ανά θέση εργασίας και χωρίς επιπλέον κόστος αγοράς επιπρόσθετων προγραμμάτων (modules):

 • Εμπορική διαχείριση
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Αποθήκη
 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Έσοδα-Έξοδα
 • Διαχείριση Παγίων
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Διαχείριση Serial Numbers
 • CRM
 • Παρακολούθηση Συμβάσεων
 • Παρακολούθηση Έργων
 • Service
 • Αναφορές & Εκτυπώσεις

Media

This is box title