Τυροκομικά Καργάκη | Pegasus ERP Startup

Στην επιχείρηση παραγωγής & εμπορίας τυροκομικών και άλλων παραδοσιακών κρητικών προϊόντων Καργάκη, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις ανάγκες τους το πληροφοριακό σύστημα Pegasus ERP Startup με σκοπό την εμπορική (αποθήκη, πωλήσεις, αγορές) και την οικονομική & λογιστική διαχείριση (πληρωμές, εισπράξεις, αξιόγραφα) του τυροκομείου.