Τεχνολογική Ανάπτυξη

01/07/2013

Επενδυτικός Νόμος 4146/2013: Τεχνολογική Ανάπτυξη

Το καθεστώς Τεχνολογική Ανάπτυξη του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, αφορά επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την εφαρμογή []
× ΕΠΑνΕΚ