σκαπέτη παναγιώτα

30/11/2018

Skapetipanagiota.gr | Εταιρική Ιστοσελίδα

Για τη ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια Σκαπέτη Παναγιώτα σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τη νέα ιστοσελίδα skapetipanagiota.gr για την παρουσίαση και προβολή του προφίλ καθώς και την προώθηση των υπηρεσιών της []
× ΕΠΑνΕΚ