Περιφερειακή Συνοχή

01/07/2013

Επενδυτικός Νόμος 4146/2013: Περιφερειακή Συνοχή

Το καθεστώς Περιφερειακή Συνοχή του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που αξιοποιούν []
× ΕΠΑνΕΚ