κάρτα ανεργίας

27/09/2014

Ηλεκτρονικά η ανανέωση της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονική θα είναι στο εξής η ανανέωση κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία στον Οργανισμό σύμφωνα με την []
× ΕΠΑνΕΚ