επιχειρηματικό σχέδιο

21/02/2012

Οδηγός σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου για νέα επιχείρηση

Η πραγματική αξία της σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου δεν είναι να έχει κανείς το έτοιμο προϊόν στο χέρι.  Η αξία του έγκειται στη διαδικασία της έρευνας []
× ΕΠΑνΕΚ