επίδομα τέκνων

27/06/2014

Αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις

Την νέα ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών ορίζοντας ως νέα καταληκτική ημερομηνία την 14η Ιουλίου. Η παράταση, προκαλεί αλυσιδωτές αλλαγές καθώς με τις δηλώσεις φορολογίας []
× ΕΠΑνΕΚ