εντατική λιανική

21/07/2014

Pegasus μElite – Retail | προσφορά για την εντατική λιανική!

Η προσφορά Pegasus μElite – Retail αφορά στη συνδυαστική λύση της βασικής εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης Pegasus μElite με το module Retail (οθόνη λιανικής). Aπευθύνεται σε επιχειρήσεις του […]