γαια κρητικη

18/10/2014

ΓΑΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ | Pegasus μElite

Για την επιχείρηση χονδρικού εμπορίου γεωργικών εφοδίων Γαία Κρητική εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε το πληροφοριακό σύστημα Pegasus μElite στις ανάγκες του για εμπορική διαχείριση της αποθήκης, των πωλήσεων []
× ΕΠΑνΕΚ