ΑΣΠΑΙΤΕ

24/08/2014

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ

Βρίσκεται ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΝΟΙΚΤΟ το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν []
× ΕΠΑνΕΚ