Αρτοποιείο

13/06/2014

Αρτοποιείο O Μυλωνάς | Pegasus μElite

Για το αρτοποιείο «Ο Μυλωνάς» Βασιλάκης Γ & Κ ΟΕ,  εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις ανάγκες του το πληροφοριακό σύστημα Pegasus μElite με σκοπό την εμπορική διαχείριση []
× ΕΠΑνΕΚ