αξιόγραφα

25/09/2014

Pegasus μElite | Διαχείριση αξιογράφων

Η έκδοση Pegasus μElite αποτελεί μια βασική λύση ERP για την επιχείρηση που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στη μηχανογράφησή της. Καλύπτει συνολικά τις ανάγκες του εμπορικού κυκλώματος (πελάτες, προμηθευτές, []
× ΕΠΑνΕΚ