αναφορές

04/07/2014

Pegasus μElite | Προσαρμοσμένες εκτυπώσεις

Η έκδοση Pegasus μElite αποτελεί μια βασική λύση ERP για την επιχείρηση που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στη μηχανογράφησή της. Καλύπτει συνολικά τις ανάγκες του εμπορικού κυκλώματος []
× ΕΠΑνΕΚ