Κατάστημα αθλητικών ειδών SportsDivision | Pegasus μElite

eshop, pegasus, sports division

Για το κατάστημα αθλητικών ειδών SportsDivision  εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις ανάγκες του το πληροφοριακό σύστημα Pegasus μElite με σκοπό την εμπορική διαχείριση της αποθήκης, των πωλήσεων και των αγορών του καταστήματος καθώς και την διαχείριση των αξιογράφων του.