Βιβλιοχαρτοπωλείο Ροδούλα | Pegasus Bookstore ERP & Web-app

Στο βιβλιοχαρτοπωλείο Ροδούλα, αναλάβαμε τόσο την αισθητική και λειτουργική ανανέωση του e-shop όσο και την τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος Pegasus Bookstore ERP Startup με σκοπό την ενοποίηση αποθήκης και παραγγελιών μεταξύ φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων της επιχείρησης, την οικονομική διαχείριση των πληρωμών και εισπράξεων και τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές.