Τεχνικό Γραφείο Πουλορινάκης Νικόλαος | Pegasus ERP Startup

Για το Τεχνικό Γραφείο Πουλορινάκης Νικόλαος, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε για τις ανάγκες του γραφείου το πληροφοριακό σύστημα Pegasus ERP Startup με σκοπό την εμπορική διαχείριση της αποθήκης, των πωλήσεων και των αγορών, την οικονομική διαχείριση των πληρωμών και εισπράξεων και τη διαχείριση των έργων του γραφείου.