Νέος κύκλος υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων στο Jeremie Openfund II

Έπειτα από την ανακοίνωση αριθμού νέων επενδύσεων αλλά και σημαντικών γύρων χρηματοδότησης από επενδυτές του εξωτερικού σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου του, το Jeremie Openfund II απευθύνει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες καλούνται να αποστείλουν καινοτόμες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές. Για το πρόγραμμα επένδυσης αρχικού σταδίου (pre-seed) καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής έως και την 20η Μαίου, ενώ πιο ώριμες εταιρείες που διαθέτουν ένα ώριμο προϊόν και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους (seed) μπορούν να αποστείλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια οποτεδήποτε εδώ.

Το Jeremie Openfund II θα υποστηρίξει τις επιλεχθείσες προτάσεις με αρχική χρηματοδότηση (ενδεικτικά από €50.000-100.000) για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την ανάπτυξή της στη διεθνή αγορά.

5 μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου λειτουργίας του το fund, έχει ήδη ηγηθεί 9 επενδύσεων συνολικού ύψους €3εκ, ενώ 3 ακόμα πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Οι επιχειρήσεις αυτές μεταξύ άλλων προσφέρουν αριθμό νέων θέσεων εργασίας στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.