Αποκτήστε σήμερα την οικονομικότερη και εξυπνότερη λύση φιλοξενίας ιστοσελίδας, e-shop και email!


Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Υποστηριζόμενες τεχνολογίες

MySQL, MSSQL 2012 , PostgreSQL, Berkeley, PHPMyAdmin, Studio Express, ODBC Connections / DSN Connections, MS-ACCESS, PHP, ASP, ASP.NET, ASP.NET VB, ASP.NET C#, PHP Extensions, AJAX, Ruby / Ruby on Rails, Python, MySQLi, cURL, GD, mbstring, Mcrypt, pdo_mysql, JavaScript, DHTML, XML, Perl, CGI-BIN, FastCGI, .htaccess, Mod_Rewrite support, Java/Servlets/Applets, SSI, Zend, ionCube, Silverlight, Shockwave, Flash, Midi, Real Video & Real Audio, Custom MIME Types, Joomla-Drupal-Wordpress-Magento ready