Γυμναστήριο Global Gym | Pegasus Champion ERP Start Up

Στην επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Άθλησης και Ευεξίας Global Gym ΡΩΜΗ ΕΠΕ αναλάβαμε την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος Pegasus Champion ERP Start Up εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης εργασιών γυμναστηρίου (εγγραφές, συνδρομές, ανανεώσεις, παρουσίες, αίθουσες, συμβόλαια, επισκέψεις κλπ) αλλά και διαχείρισης επικοινωνίας με τον πελάτη και τον προμηθευτή (μαζικά sms / emails κα).