Εστιατόριο Peskesi | Εταιρική Ιστοσελίδα

Στο εστιατόριο Κρητικής Γαστρονομίας Peskesi αναλάβαμε την επαγγελματική τους ιστοσελίδα www.peskesicrete.gr με σκοπό τη διαχείριση του περιεχομένου που το εστιατόριο επιθυμεί να προβάλλει, την υποστήριξη του συστήματος κρατήσεων του εστιατορίου καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της ιστοσελίδας.