Κατάστημα Μουσικών Οργάνων EnterMusic | Pegasus μElite

Για το Κατάστημα Μουσικών Οργάνων EnterMusic, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις ανάγκες του το πληροφοριακό σύστημα Pegasus μElite με σκοπό την εμπορική διαχείριση της αποθήκης, των πωλήσεων και των αγορών του καταστήματος.