Αποστολάκης Diesel Service | Pegasus Service ERP Startup

ads400x300

ads400x300

Για την επιχείρηση Αποστολάκης Diesel Service, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις ανάγκες τους το πληροφοριακό σύστημα Pegasus Service ERP Startup με σκοπό την εμπορική διαχείριση (αποθήκη, πωλήσεις, αγορές), την οικονομική & λογιστική διαχείριση (πληρωμές, εισπράξεις, αξιόγραφα) καθώς και τη διαχείριση των εντολών εργασιών συντήρησης αυτοκινήτων των πελατών του συνεργείου.

× ΕΠΑνΕΚ