Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜμΕ: διευκρινίσεις για δυνητικά εντασσόμενους

Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίας-Υπηρεσιών».

Σύμφωνα με την απόφαση AΠ: 8524/2192/A2 / 22-11-2013 προυποθέσεις για την ένταξη των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜμΕ αποτελούν η υποβολή έως την 28/02/2014 από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ και επαλήθευση αυτών από τον ΕΦΕΠΑΕ:

  1. αίτηση επαλήθευσης – πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού ή
  2. αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου με τουλάχιστον με το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ κατεβάστε την απόφαση