Προκηρύχθηκε το τοπικό πρόγραμμα LEADER «Ψηλορείτης, ο Μύθος εμπνέει τη ζωή»

Η ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. δημοσιοποίησε την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER «Ψηλορείτης, ο Μύθος εμπνέει τη ζωή» με καταληκτική προθεσμία την 31η Αυγούστου 2015.

leader-logo

Στρατηγικός στόχος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι να καταστεί ένα διακριτό εναλλακτικό αγροτουριστικό προϊόν με την επωνυμία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗ» ενώ οι βασικοί του στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Ανταγωνιστικότητα – αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
 • Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα παρακάτω υπομέτρα και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

Υπομέτρο 123 «Αύξηση αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

 • Δράση L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»: 545.000,00 ευρώ
Υπομέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»
 • Δράση L311-4 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας): 50.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

 • Δράση L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»: 250.000,00 ευρώ
 • Δράση L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»: 200.000,00 ευρώ
 • Δράση L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση»: 200.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

 • Δράση L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»: 150.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

 • ΔράσηL321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.»: 193.506,39 ευρώ

Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

 • Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»: 110.833,34 ευρώ
 • Δράση L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά»: 120.000,00 ευρώ
 • Δράση L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων  ανάδειξης και  διατήρησης της τοπικής  κληρονομιάς  – στήριξη πολιτιστικών  φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή,  προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών» : 100.000,00 ευρώ

Οι περιοχές παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν οι ακόλουθες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Δήμος Γόρτυνας: Δημοτική Ενότητα Ρούβα
Δήμος Μαλεβιζίου: Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου
Δήμος Φαιστού: Δημοτική Ενότητα Ζαρού, Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου (Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες Τυμπακίου, Βώρων, Γρηγοριάς, Καμαρών, Κλήματος, Λαγολίου, Μαγαρικαρίου και Φανερωμένης)

Σημείωση: Στη Δημοτική Κοινότητα  Τυμπακίου του Δήμου  Φαιστού, μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις του προγράμματος μόνο στο εκτός σχεδίου τμήμα του.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ:

Δήμος Ανωγείων
Δήμος Μυλοπόταμου
Δήμος Αμαρίου: Δημοτική Ενότητα Κουρητών, Δημοτική Ενότητα Σιβρίτου (Τοπικές Κοινότητες Αποστόλων, Αμαρίου, Άνω Μέρους, Βισταγής, Βρυσών, Γερακαρίου, Ελενών, Θρόνου, Καλογέρου, Μέρωνα και Μοναστηρακίου)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Αυγούστου 2015 και ώρα 14:00.

Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες μελετήστε την πρόσκληση του προγράμματος εδώ