φραγκουλάκης νικήτας

10/01/2015

FCS Security Systems Φραγκουλάκης Νικήτας | Pegasus ERP Startup

Για την επιχείρηση FCS Security Systems Φραγκουλάκης Νικήτας, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις ανάγκες τους το πληροφοριακό σύστημα Pegasus ERP Startup με σκοπό την εμπορική διαχείριση (αποθήκη, […]