τσαμάνδουρας ζαχαρίας

20/03/2015

AgroPro Τσαμάνδουρας Ζαχαρίας | Pegasus μElite

Για την επιχείρηση εμπορίου γεωργικών εφοδίων AgroPro Τσαμάνδουρας Ζαχαρίας με έδρα το Τζερμιάδο Οροπεδίου Λασιθίου εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε το πληροφοριακό σύστημα Pegasus μElite στις ανάγκες του […]