Πολύγραφος

18/07/2014

Βιβλιοπωλείο «Πολύγραφος» | Pegasus Bookstore ERP Startup

Στο βιβλιοπωλείο “Πολύγραφος”, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις απαιτήσεις του καταστήματος το Pegasus Bookstore ERP Startup με σκοπό την εμπορική διαχείριση της αποθήκης (με τις ιδιαίτερες δυνατότητες […]