Παράταση προγράμματος ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ παρατάθηκε έως τις 31/01/2017 σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και συνεχίζει να ενισχύει τις επενδύσεις μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη

Δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου JEREMIE για ΜμΕ

Τα δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας, συγχρηματοδοτούμενα με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ, συνεχίζουν να χορηγούνται έως 31/12/2015 από το δίκτυο τεσσάρων τραπεζών και συγκεκριμένα των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα