γαια κρητικη

18/10/2014

ΓΑΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ Πλευράκης Κωνσταντίνος | Pegasus μElite

Για την επιχείρηση χονδρικού εμπορίου γεωργικών εφοδίων Γαία Κρητική Πλευράκης Κωνσταντίνος με έδρα την οδό Διαλυνομιχάλη 6 εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε το πληροφοριακό σύστημα Pegasus μElite στις ανάγκες […]