Η UBICOM αποτελεί έναν άτυπο συνεταιρισμό (cluster) επιχειρήσεων και επαγγελματιών με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Το cluster περιλαμβάνει καταρτισμένους και έμπειρους στον κλάδο τους ερευνητές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες όπως λογιστές, φοροτεχνικούς, επιχειρηματικούς αναλυτές, οικονομολόγους, μελετητές, αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές, τεχνικούς Η/Υ, γραφίστες, διαφημιστές, μηχανικούς, μηχανολόγους, δικηγόρους κα.

UBICOM προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλές ανάπτυξης και μηχανοργάνωσης για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων με σκοπό να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλίσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξή τους.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, σχεδιασμού, σύνταξης μελέτης, υποστήριξης και παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος, Leader, ΟΑΕΔ κ.ά.), ενώ παράλληλα, προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από εξειδικευμένες φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Τέλος, παρέχει λύσεις μηχανοργάνωσης (ERP, CRM) για ολοκληρωμένη εμπορική και οικονομική διαχείριση, με δυνατότητα διασύνδεσης με standard web εφαρμογές (e-shop, e-school, e-hotel, e-courier κλπ) καθώς και custom mobile εφαρμογές, με εμπλουτισμένη λειτουργικότητα από εξειδικευμένες εγκαταστάσεις σε πάνω από 30 επιχειρηματικούς κλάδους και με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Υπεύθυνος


Συνεργάτες

Consulting
IT