Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος | Pegasus Bookstore ERP Startup

Στο βιβλιοπωλείο Πολύγραφος, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις απαιτήσεις του καταστήματος το Pegasus Bookstore ERP Startup με σκοπό την εμπορική διαχείριση της αποθήκης (με τις ιδιαίτερες δυνατότητες του Module Library-Βιβλιοnet), των πωλήσεων και των αγορών, την οικονομική διαχείριση των πληρωμών και εισπράξεων και τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές.