Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LEADER Χανίων – Ρεθύμνου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ δημοσιοποίησε την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Χανίων – Ρεθύμνου με καταληκτική προθεσμία την 20η Ιανουαρίου 2015.

leader-logoΟ βασικός στόχος του τοπικού προγράμματος είναι η διατήρηση ζωντανών και βιώσιμων αγροτικών κοινωνιών με ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, ποιότητα ζωής και αειφόρο χρήση φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Στην ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Στη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου
 • Στην ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και συναφών υπηρεσιών.
 • Στην παροχή ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης για τη συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο και παροχή ενισχυμένων ευκαιριών στο νεανικό και γυναικείο πληθυσμό.
 • Στην ενθάρρυνση και η ενίσχυση των συμπράξεων σε μείζονες κλάδους της τοπικής οικονομίας.
 • Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού, η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα παρακάτω υπομέτρα και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

Υπομέτρο 123 «Αύξηση αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

 • Δράση L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»: 600.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

 • Δράση L311-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης»: 600.000,00 ευρώ
 • Δράση L311-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»: 230.000,00 ευρώ
 • Δράση L311-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων»: 370.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

 • Δράση L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»: 300.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

 • Δράση L313-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης»: 1.247.335,96 ευρώ
 • Δράση L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»: 220.000,00 ευρώ
 • Δράση L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου»: 300.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»:

 • Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)»: 130.000,00 ευρώ
 • Δράση L321-2 «Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έργα προστασίας περιβάλλοντος»: 130.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»:

 • Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων)»: 130.000,00 ευρώ

Οι περιοχές παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν οι ακόλουθες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες:

Δήμος Χανίων:

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ- ΧΩΡΔΑΚΙΟΥ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΜΟΥΖΟΥΡΑ, ΘΕΡΙΣΟΥ- ΑΓΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ – ΔΡΑΚΟΝΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ – ΚΑΜΠΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ -ΠΑΠΠΑΔΙΑΝΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ -ΠΛΑΤΥΒΟΛΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ -ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ -ΜΑΛΑΞΗΣ

Δήμος Ρεθύμνου:

ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΑΔΕΛΕ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΕΡΦΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΠΗΓΗΣ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΠΡΙΝΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ, ΛΑΠΑΙΩΝ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΛΑΠΑΙΩΝ- ΒΙΛΑΝΔΡΕΔΟΥ, ΛΑΠΑΙΩΝ- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΛΑΠΑΙΩΝ- ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΥ, ΛΑΠΑΙΩΝ- ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ- ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΓΕΡΑΝΙΟΥ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ -ΖΟΥΡΙΔΙΟΥ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΜΟΥΝΤΡΟΥ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΓΩΝΙΑΣ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΚΑΛΟΝΥΚΤΟΥ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΠΡΙΝΕ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ, ΝΙΚΗΦ.ΦΩΚΑ – ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΑΝΩΝ ΜΕΤΟΧΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΚΑΡΕΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΚΟΥΜΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΜΑΡΟΥΛΑ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΟΡΟΥΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΠΡΑΣΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΣΕΛΛΙΟΥ, ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΑΡΜΕΝΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ

Δήμος Αγίου Βασιλείου:

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΣΩΜΑΤΟΥ, ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ, ΣΕΛΛΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ, ΚΟΞΑΡΕΣ, ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ, ΜΑΡΙΟΥ, ΜΥΡΘΙΟΥ

Δήμος Αποκορώνου:

ΑΡΜΕΝΩΝ- ΚΑΡΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ- ΡΑΜΝΗΣ, ΑΡΜΕΝΩΝ- ΜΑΧΑΙΡΩΝ, ΣΤΥΛΟΥ-ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ- ΚΑΛΥΒΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ- ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΜΕΝΩΝ- ΑΡΜΕΝΩΝ, ΒΑΜΟΥ-ΒΑΜΟΥ, ΒΑΜΟΥ- ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΜΟΥ- ΚΑΪΝΑΣ, ΒΑΜΟΥ- ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΑΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑ, ΒΑΜΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΜΟΥ -ΞΗΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ, ΒΑΜΟΥ- ΠΛΑΚΑΣ, ΒΑΜΟΥ- ΣΕΛΛΙΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ -ΚΟΥΡΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ -ΦΥΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ- ΑΛΙΚΑΜΠΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ-ΒΑΦΕ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ-ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ-ΒΡΥΣΩΝ

Κοινότητα Νήσου Γαύδου

Δήμος Πλατανιά:

ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΝΤΕΡΕ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΣΙΡΙΛΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΗΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΒΡΥΣΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΓΕΡΑΝΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΜΑΛΕΜΕ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΜΟΔΙΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΚΟΥΦΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΣΚΙΝΕ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΦΟΥΡΝΕ

Δήμος Αμαρίου:

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ, ΠΑΤΣΟΥ, ΒΩΛΕΩΝΩΝ

EΠΙΣΥΝ_1_LEADER 2014 200aa

Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της περιοχής παρέμβασης

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00.

Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες μελετήστε την πρόσκληση του προγράμματος εδώ