Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LEADER Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. δημοσιοποίησε την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου με καταληκτική προθεσμία την 26η Ιανουαρίου 2015.

leader-logoΟ βασικός στόχος του τοπικού προγράμματος είναι η διατήρηση ζωντανών και βιώσιμων αγροτικών κοινωνιών με ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, ποιότητα ζωής και αειφόρο χρήση φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Στην ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Στη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου
 • Στην ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και συναφών υπηρεσιών.
 • Στην παροχή ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης για τη συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο και παροχή ενισχυμένων ευκαιριών στο νεανικό και γυναικείο πληθυσμό.
 • Στην ενθάρρυνση και η ενίσχυση των συμπράξεων σε μείζονες κλάδους της τοπικής οικονομίας.
 • Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού, η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα παρακάτω υπομέτρα και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

Υπομέτρο 123 «Αύξηση αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

 • Δράση L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»: 70.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

 • Δράση L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»: 65.253,30 ευρώ
 • Δράση L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»: 70.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

 • Δράση L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων: 200.000,00 ευρώ
 • Δράση L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών»: 100.000,00 ευρώ

Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»:

 • Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»: 86.956,75 ευρώ

Οι περιοχές παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν οι ακόλουθες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες:

Δήμος Αγίου Νικολάου:

Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, Βραχασίου, Βρουχά, Βρυσών, Ελούντας, Έξω Λακωνίων, Έξω Ποτάμων, Ζενίων, Καλού Χωριού, Καρυδίου, Καστελίου, Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Λούμα, Μέσα Λακωνίων, Μιλάτου, Νεάπολης, Νικηθιανού, Πρίνας, Σκινιά, Φουρνής, Χουμεριάκου

Δήμος Ιεράπετρας:

Αγίου Ιωάννη, Καβουσίου, Κάτω χωριού, Παχειάς Άμμου

Δήμος Σητείας:

μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 26η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16.00.

Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες μελετήστε την πρόσκληση του προγράμματος εδώ