ΓΑΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ | Pegasus μElite

Για την επιχείρηση χονδρικού εμπορίου γεωργικών εφοδίων Γαία Κρητική εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε το πληροφοριακό σύστημα Pegasus μElite στις ανάγκες του για εμπορική διαχείριση της αποθήκης, των πωλήσεων και των αγορών.