Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη & Μύρωνα Φιλιππάκη | Δικτυακός Τόπος

Για το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρη & Μύρωνα Φιλιππάκη, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τον επαγγελματικό ιστότοπο www.filippakislaw.gr για την παρουσίαση και προβολή του προφίλ και των υπηρεσιών του δικηγορικού γραφείου στις μηχανές αναζήτησης.