Νέος Αναπτυξιακός: πρόγραμμα Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού 2016 με  λήξη στις 20/1/2017.

logo_ypynt_feb-2015_new-1_el-2

Στόχος του προγράμματος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Το πρόγραμμα Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα Γενικών Ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης.

Το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να είναι:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε μονάδα
 • Αναδιοργάνωση του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού από εγκατάσταση που έχει κλείσει

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια:

 1. να είναι ΜΜΕ,
 2. να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών),
 3. να είναι ανεξάρτητες (όπως ορίζει ο νόμος για συνδεδεμένες-συνεργαζόμενες επιχειρήσεις).

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Eπιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα εξαιρούνται οι παρακάτω κλάδοι:

 • Τομείς χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα, ναυπηγίας, παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζονται στον Γ.Α.Κ.
 • Με βάσει ΚΑΔ:
  • -05- έως και -09- Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης.
  • -36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.
  • -41- έως και -43- Κατασκευές κτηρίων, Έργα πολιτικού μηχανικού, Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
  • -45- έως και -47- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
  • -52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
   • 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
   • 52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
   • 52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
  • -53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.
  • -55- Καταλύματα. Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
   • ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
   • εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας
   • επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
   • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
   • ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων
   • εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}
   • ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι Συνεταιρισμός ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).
  • -56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
  • -60- Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
  • -64- έως και -66- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
  • -68- έως και -73- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης, Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
  • -75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
  • -77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
  • -78- έως και -82- Δραστηριότητες απασχόλησης, Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας, Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους, Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
  • -84- έως και -88- Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού, Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού,  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
  • -90- έως και -99- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την
   επιφύλαξη της παραγράφου, Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, Δραστηριότητες οργανώσεων, Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης, Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού, Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των επιλέξιμων κλάδων ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του νόμου 4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός 2016).

Προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις
 2. Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 3. Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
 4. Λοιπός εξοπλισμός
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
 7. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
 8. Δαπάνες μισθοδοσίας των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου για περίοδο 2 ετών από τη δημιουργία της θέσης.
 9. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.
 10. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

 • λειτουργικά έξοδα της επένδυσης
 • αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων
 • αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού
 • αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται για το εν λόγω πρόγραμμα είναι τα εξής:

 • φορολογική απαλλαγή,
 • επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης,
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση στο 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (ποσοστά) για δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων καθορίζονται (προς έγκριση) από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.):

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 35% 45% 55%
Κεντρική Μακεδονία 35% 45% 55%
Θεσσαλία 35% 45% 55%
Ήπειρος 35% 45% 55%
Δυτική Ελλάδα 35% 45% 55%
Πελοπόννησος 35% 45% 55%
Βόρειο Αιγαίο 35% 45% 55%
Δυτική Μακεδονία 25% 35% 45%
Ιόνια Νησιά 25% 35% 45%
Κρήτη 25% 35% 45%
Στερεά Ελλάδα 20% 30% 40%
Αττικής 20% 30% 40%
Νότιο Αιγαίο 20% 30% 40%

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (ποσοστά) για δαπάνες μη περιφερειακών ενισχύσεων καθορίζονται ως εξής:

 • Το ποσοστό ενίσχυσης για δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ ορίζεται στο 50%. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού και
  έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης για δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 100%. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού προϋπολογισμού και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται.

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% για επενδυτικά σχέδια που πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Είναι εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Εξαγωγές / Κύκλο Εργασιών > τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία ή τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία εάν Εξαγωγές / Κύκλο Εργασιών > 70% το τελευταίο έτος)
 2. Είναι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης / Λειτουργικές δαπάνες > 10% για ένα τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία)
 3. Είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειομένης ρητά της εξαγοράς. Οι ανεξάρτητες ΜΜΕ θα πρέπει να υφίσταντο κατά την 22-6-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4399/2016, ενώ η συγχώνευση θα πρέπει να (έχει) πραγματοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους (σε ΕΜΕ) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
 5. Είναι συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78).
 6. Είναι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους
 7. Είναι επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και αφορούν σε ίδρυση νέων μονάδων ή σε νέα οικονομική δραστηριότητα εντός του χώρου υποδοχής για υφιστάμενες μονάδες.
 8. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές, σε περιοχές με πληθυσμιακή μείωση και σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΠΣΚΕ από 19/10/2016 έως και 20/12/2016.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εκτιμάται να ολοκληρωθεί περίπου 2 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολών και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. έλεγχος πληρότητας αίτησης υποβολής και φακέλου δικαιολογητικών
 2. έλεγχος νομιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του Ν.4399/2016, φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της δυνατότητας χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με ίδια ή ξένα κεφάλαια κα
 3. συγκριτική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την εκτίμηση του ευλόγου κόστους των επιλέξιμων δαπανών, την αξιολόγηση της ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου κα
 4. βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
 5. έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης

Πληροφορίες

Νόμος 4399/2016 (Αναπτυξιακός 2016)

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

ΦΕΚ 3377 / 19.10.2016 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.