Για την επιχείρηση εμπορίας γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων & φαρμάκων Αϊθωμιανάκης Δ. & ΣΙΑ ΟΕ με έδρα τα Μάλια, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε το πληροφοριακό σύστημα Pegasus Γεωπόνος ERP Startup σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης για εμπορική διαχείριση της αποθήκης, των πωλήσεων και των αγορών, για οικονομική διαχείριση των εισπράξεων-πληρωμών και υπολοίπων πελατών-προμηθευτών καθώς και για διαχείριση της καταγραφής παραστατικών πώλησης ΦΠΠ και της καταχώρισης συνταγών στο minagric.gr.

Αϊθωμιανάκης Δ. & ΣΙΑ ΟΕ | Pegasus Γεωπόνος ERP Startup