Σεμινάριο «Διακρατικές – διατοπικές συνεργασίες και δικτύωση» από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου διοργανώνει διήμερο σεμινάριο για απόκτηση και ανταλλαγή εμπειριών στις διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες και τη δικτύωση, στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2015, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Save_The_Date

Στόχος του διημέρου είναι:

  • Η βελτίωση της ικανότητας προετοιμασίας των φορέων που συμμετέχουν σε διακρατικά και διατοπικά έργα
  • Η βελτίωση της ικανότητας για την εύρεση πιθανών διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών
  • Η υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών διακρατικών έργων
  • Η ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης στην τοπική ανάπτυξη

Κατά το διήμερο θα γίνουν παρουσιάσεις έργων διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών από την Ελλάδα και την Ιταλία, παρουσιάσεις καλών πρακτικών με παραδείγματα άλλων προγραμμάτων δικτύωσης και συνεργασίας, θα εντοπισθούν τα προβλήματα κατά τη διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων συνεργασίας με προτάσεις και λύσεις, τρόποι ανεύρεσης εταίρων με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές επικοινωνίας.

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με εκπροσώπους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Διαχειριστική Αρχή προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, αλλά και της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίων Νήσων και άλλων αντίστοιχων Μεσογειακών πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συνεργασίες με άλλους φορείς στα εξής θέματα:

  • Πολιτισμός
  • Τουρισμός
  • Τοπική ανάπτυξη
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Δικτύωση επιχειρήσεων και φορέων

Το διήμερο εργασιών είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό της Περιφέρειας Κρήτης. Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα.