Επιδοτούμενα Σεμινάρια ΛΑΕΚ 1-25 2015 για εργαζομένους σε ΜμΕ

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ έτους 2015.

laekΗ υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 32 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

 • Marketing Πωλήσεις
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 • Εξειδίκευση Barista
 • Βασικές γνώσεις ορολογίας Ρωσικής γλώσσας για επιχειρήσεις.
 • Βασικές γνώσεις ορολογίας Αγγλικής γλώσσας για επιχειρήσεις
 • Διαχείριση Συγκρούσεων και Δύσκολων περιστατικών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2014.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης με το πέρας της κατάρτισης.

Η επιδότηση των καταρτιζομένων εργαζομένων είναι 5,00€/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής για τους εργαζόμενους είναι:

 • Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ.
 • Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για από 1/3/2015 έως 28/2/2016
 • Ακριβές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

Αν είστε εργαζόμενος και θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή πάτησε εδώ

Αν είστε επιχείρηση και θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

Η υποβολή των δικαιολογητικών για τους εργαζόμενους γίνεται στο Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Πληροφορίες: κος Λεονταράκης Κυριάκος τηλ. 2810-302735.